דפי עזר לכיתה י"ב

תאריך העדכון

תאור הקובץ

קישור לקובץ

צילה חורש
30/05/11

מיומנויות במעבדת החקר

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
17/04/11

תוכנית עבודה במסלול התלקיט - תשע"א

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  1.  נפילת גופים - ניסוי מסורתי - מכניקה

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  2. כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית - ניסוי מסורתי (מזמן חקר) חשמל

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  3. אופייני לו = חקר מודרך - חשמל

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  4. גלוונומטר טנגנטי – ניסוי חקר מודרך - חשמל

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  5. התפשטות אור באוויר לעבר פרספקס ולהיפך - ניסוי מסורתי - קו"ח

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  6. בעין העדשה - חקר פתוח - קו"ח

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

קובץ מעבדה  7. ניסוי האפקט הפוטואלקטרי -ניסוי מסורתי - קו"ח

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה  חורש
17/04/11

 פרויקט  8. כספת - דוח תלמידים

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש

מיון שאלות למבחן קרינה על פי נושאים

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
31/03/11

קובץ שאלות למבחן קרינה וחומר במסלול פל"א.

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
14/03/11

הכספות תשע"א - 2011

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
22/03/10

 תוכנית הלימודים בפיזיקה - לאחר המיקוד
http://62.90.118.237/_Uploads/20612010.pdf

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
17/03/10

ניסויי מעבדה תש"ע - 2010

 לחץ כאן  לחץ כאן

צילה חורש
15/11/09

הצעה למבנה דו"ח מעבדה

 לחץ כאן  לחץ כאן

אתרי עזר לכיתה י"ב

 נושא

 קישור לאתר

 הנושא: מגנטיות.
שדה מגנטי בקרבת תיל ארוך נושא זרם
http://www.uwsp.edu/physastr/kmenning/flash/AF_3009.swf  
 לתלמידי פיזיקה http://stwww.weizmann.ac.il/aleph/  
 בחינות בגרות ניתן להוריד את שאלוני בחינות הבגרות בשנים 2001-2004 מאתר משרד החינוך:
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/
יש להקיש בשם המקצוע: פיסיקה.
להלן מס' שאלונים:
מכניקה 917531
חשמל 917552
פרקי בחירה 917551
מעבדה: 917554
בהצלחה,
צוות הפיזיקה.
 מוזיאון וירטואלי

מוזיאון וירטואלי למדע ואומנות.
http://www.bgu.ac.il/museum/tmoaas/index.htm

טורניר הכספות

http://www.weizmann.ac.il/zemed/activities.php?page_name=activities&cat=0&act=large&id=571

  חשמל!!!!
עדכון 18/09/03 צילה

מטען לא ידוע - הַדְמָיָה   (simulation )
http://www.swgc.mun.ca/physics/physlets/jcharges2.html

  חשמל!!!!
עדכון 18/09/03 צילה

פוטנציאל של שדה חשמלי - הַדְמָיָה   (simulation )
http://www.swgc.mun.ca/physics/physlets/jepoten2.html

  חשמל!!!!

 גנרטור (מחולל מתח חילופין)
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/dc.html

   חשמל!!!!

ניסוי פראדיי - הדרך אל ה"שנאי"
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday

   חשמל!!!!

שנאי
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer

   חשמל!!!!

שדה פוטנציאלי, זרם חשמלי, מעגלי זרם ישר, קבלים,שדה חשמלי ועוד... וכן שאלות ופתרונות בפרקי בחירה
http://212.143.55.123/subjects/physics/index.html

   חשמל!!!!

באתר מוצג אוסף ממוין של קשורים שלוקטו במשך זמן ממושך
   http://www.physics4all.co.il
 המרה בין יחידות מדידה: http://webphysics.ph.msstate.edu/units/index.htm