מחוון לכתיבת  דעה / טיעון

 

מ ב נ ה       חלוקה ברורה לרכיבי המבנה הבאים :                        (35נק')

                   פתיחה  :  רקע

                                    הצגת טענת הכותב / דעת הכותב

                    גוף        : נימוקים 

                                    דוגמה

                    סיום     : מסקנה

 

ת ו כ ן                                                                                          (35 נק')                                                                         

הצגת הטענה באופן ברור וחד משמעי

נימוקים לטענה = מדוע אני חושב כך

דוגמה הולמת לנושא

המסקנה צריכה לנבוע מתוך האמור לעיל .

 

מ ב ע                                                                                             (20 נק')

משלב הולם (לשון תקנית  ) – יש להימנע מ"קפיצות" ממשלב למשלב .

אוצר מילים מדויק ומגוון

ניסוח – שימוש במבנים תחביריים שונים , הימנעות מחזרות מיותרות .

קישוריות (שימוש באמצעי קישור מגוונים)

 

 

תקינות                                                                                        (5 נק')

*  פיסוק עפ"י כללי הפיסוק

* כתיב ללא שגיאות

*  התאם דקדוקי