ש ם   ה מ ס פ ר

 

המספר המונה

מציין את כמות העצמים בשלמותה .

הערות לטבלה :                                          

מספרים 2 10   זכר נפרד מסתיים בצליל      A    תִּשְעָה ילדים .

כל זָכָר = עָשָר

 
מספרים 11 19                          שִשָּה עָשָר בנים.

 

 

קיימת התאמה במין בין שם המספר לבין שם העצם .

אם שם העצם זכר ,  ספרת האחדות של המספר תהיה בזכר .

אם שם העצם נקבה , ספרת האחדות של המספר תהיה בנקבה .

 

קביעת מינו של שם העצם

 

כדי לבדוק את מינו של שם העצם יש להוסיף שם תואר לשם העצם ביחיד . אם שם התואר בזכר , שם המספר בזכר ולהיפך .

8 ערים        עיר קדושה          שְמוֹנֶה ערים

3 צוותים      צוות מגובש         שְלוֹשָה צוותים

4 עטים        עט נובע            אַרְבָּעָה עטים

18 מניות      מניה רווחית        שְמוֹנֶה עֶשְרֵה מניות

15 שבועות     שבוע טוב           חֲמִשָּה עָשָר שבועות

 

שמות עצם , הבאים אחרי המספרים 2 10 , יהיו תמיד ברבים .

דוגמאות :  תִּשְעָה אחוזים   , שְנֵי שקלים .

מ 11 ומעלה  ניתן להשתמש בצורת היחיד או בצורת הרבים .

דוגמאות :  שִבְעָה עָשָר איש   או שִבְעָה עָשָר אנשים .

 

 

צורת נפרד  /  נסמך

צורת נפרד תופיע ליד שם עצם לא מיודע .

            דוגמאות : עֲשָרָה לקוחות    עֶשְרִים וְחָמֵש מזכירות .

 

 

 

צורת נסמך

1.      תופיע ליד שם עצם מיודע .

         דרכי יידוע : א. ה' הידיעה  -   אַרְבַּעַת הילדים .

             ב. כינוי שייכות - אַרְבַּעַת ילדיי (= הילדים שלי)

             ג. צירופי סמיכות- שִבְעַת  פרטי-ההסכם .

  בזכר המספרים יסתיימו ב ת' (במקום בצליל A):

                                        

    בנקבה- אין שינוי מצורת הנפרד חוץ מהספרות : 2 , 3 , 5.

           בנפרד שְתַּיִם      בנסמך שְתֵּי הבנות

           בנפרד שָלוֹש      בנסמך שְלוֹש הרקדניות

           בנפרד חָמֵש       בנסמך חֲמֵש  החיילות

2. לפני המילים : עשרה        תְּשַע עֶשְרֵה משלחות

                מאות        שְלוֹש מֵאוֹת נקודות

                אלפים       שְמוֹנַת אֲלָפִים שקלים

 

תאריכים בחודש

היום בחודש יצוין בזכר נפרד ! ! !

1 במאי = אֶחָד במאי

18 באוגוסט = שְמוֹנָה עָשָר באוגוסט

תיבת טקסט: סימן זיכרון : ת ש ע ה   ב א ב

 

תיבת טקסט: סימן זיכרון: מונים את השנים .ציון הגיל יצוין בנקבה נפרד

יוסי בן 29 = עֶשְרִים וָתֵשַע .

רונית בת 29 = עשרים וָתֵשַע

המספר הסודר

מציין את מקומו של השם בין השמות האחרים .

במספרים מ 1 10  (ראו טבלה ).

מ 11 ומעלה מוסיפים את ה' הידיעה למספר המונה (ראו טבלה).

 

המספר הכפלי

א.      אחרי המילה  פי  מופיעים המספרים בזכר : פי שִבְעָה .

תיבת טקסט: פ י = ז כ ר    

 

 

המספר החלקי (השבר)

א. כשהמכנה  עד עשר

   בזכר חֵצִי  (בסמיכות : חֲצִי תפוח) , שְלִיש  ,רֶבַע .

שְנֵי שְלִישִים       ,     שְלוֹשָה רְבָעִים

   בנקבה כשהמכנה מ 5 10 : שְ תֵּי שְבִיעִיוֹת     שֵש עֲשִירִיוֹת

  

   לפני המילים שֶל / מִן תבוא הצורה המלאה (צורת  הנפרד):

   שְנֵי שְלִישִים  של הספר        שְלוֹשָה רְבָעִים  מן  העוגה

   לפני שם עצם מיודע ללא המילים שֶל / מִן תבוא צורת הנסמך

   של המספר :  שְנֵי שְלִישֵי הספר      שְלוֹשֶת רִבְעֵי העוגה .

  

ב. כשהמכנה מעל עשר

   המונה והמכנה יבואו בנקבה .

   דוגמאות : שָלוֹש חלקי אַחַת עֶשְרֵה   

 

המספר המעורב  =  מספר שלם +  שבר

סדר הכתיבה של מספר מעורב :  שלם + שם עצם + שבר .

דוגמאות :   2/   13  = שְלוֹשָה חודשים וָחֵצִי

              1/25      = חֲמִשָּה אחוזים וּשְלוֹשָה רְבָעִים

 

מספרים גדולים

*  לפני מאות   יבואו המספרים בנקבה : שְ מוֹנֶה מֵאוֹת חיילים .  (מאה = נקבה)

*  לפני אלף    יבואו המספרים בזכר  : שִשָּה עָשָר אלף חיילות .    (אלף = זכר)

*  לפני מליון  יבואו המספרים בזכר  : אַחַד עָשָר  מליון תושבים . (מליון = זכר)

 

 

                                    

המספר הסתמי

מספר שאינו סופר את כמות העצמים , אלא מציין את מיקומם (כמו מס' אוטובוס,מס' כסא,מס' עמוד, מס' טלפון , מס' בית וכ')

תיבת טקסט: סימן זיהוי : ניתן להציב לפניו את המילה " מספר" .

 

הוא יבוא בנקבה נפרד !  !   

אוטובוס 92  - אוטובוס (מספר) תִּשְעִים וּשְתַּיִם .

 

 

אותיות השימוש וכל"ב + שם המספר

 

ב כ " ל
ו' החיבור
הכללים

בְּאחד , כְּאחד , לְאחד

וְאחד

בד"כ בשווא נע

בַּעֲשרה מקרים

וַחֲמש הבנות

לפני חטף כתנועת החטף

בחיריק-

לִשְלושת הילדים

 

בשורוק

עשרים וּשמונה

אלף  וּמאתים

 

לפני שווא ומספר המתחיל במ'

    

בקמץ עשרים וָשש , וָשבע

לפני מספרים שהטעמתם מלעיל

 

    

הסבר ענן: שימו לב !!
השמות הבאים הינם  ממין    זָ כָ ר  :

ע ט		(עט נובע)
ג ר ב		(גרביים מסריחים)
צו מ ת		(צומת מסוכן)
משקפיים	(משקפיים עגולים)
מכנסיים	(מכנסיים ארוכים)