<% Response.ContentType = "text/html" Response.Charset = "windows-1255" %>
לדף  השער בחזרה לפרוט המקצועות דפי  עזר ועבודות

גיאוגרפיה

 תאריך העדכון

פרטים על הקישור

קישור לקובץ

לינדה גטניו
עדכון 28/05/07

הנפט – קללת הברכה סיכום פרק ז' בספר הלימוד "המזרח התיכון" עמודים 166-195

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

 לינדה גטניו עדכון 20/01/07

מצגת: דובי

 לחץ כאן  לחץ כאן 

 לינדה גטניו עדכון 17/01/07

מצגת: נופים מישראל

 לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 24/12/06

אנסין קנדה - שאלות ותשובות

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

 לינדה גטניו עדכון 31/10/06

מצגת: אוצרות ים המלח

 לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 08/06/06

בחינת מתכונת 2006

לשאלותלהורדה לחץ כאן לחץ כאן

לפתרונותלהורדה לחץ כאן לחץ כאן

לתמונותלהורדה לחץ כאן לחץ כאן

לינדה גטניו
עדכון 06/06/06

המצגת הבאה: אתר הסקי בדובאי שבמפרץ הפרסי הממחישה מה ניתן לעשות כשיש הרבה כסף

 לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 29/05/06

סיכום נושא : המים בישראל ואיכותם
 
סיכום נושא לקראת בחינת הבגרות, קיץ תשס"ו,
(על פי המיקוד)

להורדה לחץ כאןלחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 27/05/06

סיכום נושא איכות הסביבה במזרח התיכון – האתגר החדש
סיכום פרק ח' בספר הלימוד "גיאוגרפיה של המזרח התיכון- תמורות על סף המאה ה-21" עמודים 196 עד 222
(זהו פרק הנמצא במיקוד לבגרות קיץ תשס"ו)

;להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 25/05/06

סיכום נושא : תמורות בכלכלת המזה"ת – קשיים והישגים סיכום פרק ה' בספר " גיאוגרפיה של המזה"ת, תמורות על סף המאה ה-21" מאת א.סופר עמודים 102 עד 133 (כחלק מהמיקוד על המזה"ת)

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 25/05/06

השפעת רווחי הנפט על ההתפתחות העירונית בדובאי

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 17/05/06

סיכום נושא : כ ל כ ל ת   י ש ר א ל

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 24/04/06

סיכום מאמר : מדיניות פיזור התעשייה בישראל – מאת ערן רזין,
בספר המאמרים על א"י, "גלעין שוליים" בעמוד 43.

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 23/04/06

סיכום מאמר התברגנות של שכונות בערי ישראל – מאת עמירם גונן.
עמ' 34 בספר המאמרים "תמורות בגיאוגרפיה של ישראל – גלעין ושוליים".

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 30/03/06

שיקום שכונות : שכונת נווה-צדק ושבזי בתל-אביב (המצגת תיפתח בעמוד נפרד, סבלנות עד שהיא תעלה..)

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 30/03/06

סיכום מאמר תיירות בתימן על רקע שבטיות ומרקסיזם
מאמר מאת פיטר ברנס וכריס קופר,
עמודים 178 עד 187 מספר המאמרים על המזה"ת

להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

לינדה גטניו
עדכון 24/03/06

סיכום מאמר : איכות הסביבה באירן
מתוך הספר "המזה"ת בפתח המאה ה-21 – מבחר מאמרים בגיאוגרפיה" הוצאת מט"ח

 להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 11/12/05

סיכום מאמר :
הקידמה טוטאה מתחת לשטיח התפילה

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 11/12/05

סיכום מאמר מס' 3 :
עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית /
ג'נט אבו-לורוד – עמודים 92 עד102

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 09/11/05

סיכום מאמר :
איסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי
מאת: מאיר ליטבק מתוך ספר המאמרים על המזה"ת, עמודים 30 – 38.

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 27/06/05

דף תשובות -
חבל שלא נלמד (אנסין ) - ז א י ר

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 27/06/05

מתכונת תשס"ה – גיאוגרפיה חבלית ונושאית
2 יחידות לימוד – דף תשובות.

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 22/06/05

גיאוגרפיה כלכלית – תקשורת
(סיכום הפרק בעמ' 372)

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 15/06/05

 החקלאות בעולם השלישי
סיכום

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 14/06/05

העולם המתפתח ("השלישי") 
  שאלות ותשובות בנושא החקלאות 
בגרות קיץ תשס"ה

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 14/06/05

אתגר הסובב הפיסי
ארה"ב הבתר-תעשייתית
בגרות קיץ תשס"ה 
שאלות לדוגמא עם תשובות

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 לינדה גטניו
עדכון : 31/05/05

אנסין = קטע שלא נלמד
"מדריך לפתרון שאלות האנסין"

  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 


 ניבה דגן
עדכון : 10/01/05

גלים, צונמי וכדור הארץ
לפניך מבחר קישורים

- לחץ כאן

 


 ניבה דגן
עדכון : 18/06/04

השאלות
2004
בחינת מתכונת תשסד


לפתיחה או שמירה כקובץ  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן  
   
- לחץ כאן


 ניבה דגן
עדכון : 18/06/04

תשובות
2004
בחינת מתכונת תשסד


לפתיחה או שמירה כקובץ  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 
  
כקובץ אינטרנט - - לחץ כאן


 ניבה דגן
עדכון : 08/03/04

מצריים
(תקציר מלווה בצפייה במפה)


לפתיחה או שמירה כקובץ  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 
  
כקובץ אינטרנט - - לחץ כאן


 ניבה דגן
עדכון : 08/03/04

אוכלוסיית המיעוטים בישראל
תקציר


לפתיחה או שמירה כקובץ  להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 
  
כקובץ אינטרנט - - לחץ כאן


המזרח התיכון  - סיור וירטואל
http://www.rethinkingschools.org/just_fun/games/mapgame.html

בעזרת ההדמיה הבאה תוכלו לבחון את עצמכם -  
- האם אתם מכירים ומזהים היכן מצויות הארצות שברשימה?
לפתיחת קובץ הסיור - לחץ כאן .
הוראות הפעלת הסיור:
בתחתית המפה שתיפתח, תמצאו רשימת שמות של ארצות במזרח התיכון.
בעזרת העכבר   סמנו את הארץ המתאימה וגררו אותה אל המקום המתאים במפה.
(כיצד גוררים? - מסמנים את שם הארץ, לוחצים על הכפתור השמאלי של העכבר, משאירים את העכבר לחוץ, ומעבירים אל המקום המתאים במפה)
סיור נעים, ובהצלחה!!!

עבודת הגבולות של א"י / לינדה וניבה

   
למסמך HTM
(ייפתח באותו עמוד)
לפתיחה לחץ   כאןלחץ כאן

למסמך וורד  
ייפתח בעזרת תוכנת וורד -  (הורדה או שמירה)
 להורדה לחץ כאן  לחץ כאן 

גבולות ארץ ישראל
לחץ על המפה, והיא תיפתח בהגדלה, ועמוד חדש

תוכנית החלוקה של האו'ם 1947
תכנית החלוקה של האום 1947

קוי שביתת   הנשק  1949
קוי שביתת הנשק 1949

קוי הפסקת  האש1967
קוי הפסקת האש 1967

גבולות ישראל  כיום  2002
גבולות ישראל כיום - 2002