תוכנית הלימודים

הנושאים אותם לומדת המגמה בבית ספרנו הם:

א. נושאי ליבה (=הבסיס שהוא מלווה את כל הנושאים) לחץ כאן

 • גוף האדם = בנושא הומאוסטזיס
 • התא
 • אקולוגיה

ב. פרקי לימוד נוספים:

 • מערכות הובלה, הפרשה והגנה 
 • רביה
 • גלגולי אנרגיה ביצורים חיים 
 • מיקרואורגניזמים

ג. פעילויות מיומנויות ונושאים מלווים

 • מעבדה
 • עיבוד כמותי של נתונים
 • עבודה אקולוגית (ביוטופ)
 • תיאור מורפולוגי של צמחים (שעליהם נעשתה העבודה האקלוגית)
 • קריאה וניתוח מאמר

תוכנית הלימודים ברביה ובתורשה: לחץ כאן