<% response.contenttype = "text/html" response.charset = "windows-1255" %>


כיתה י"ב

   לנושאים שנלמדו בכיתה י"א  בשנת תשס"ו 
תוכלו להגיע אם  
תלחצו כאן ... רשימת הנושאים ייפתחו במסך חדש.
 


תאריך עדכון


תאור הקובץ


קישור לקובץ

25/06/12
דגנית מור
טלי הראל

מבחן מתקונת. + תשובון : (המבחן התקיים ב  2/6/2012)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/06/12
דגנית מור
טלי הראל

 מבחן מתקונת מאמר  (קורטיזול בתנאי לחץ+ תשובון : (המבחן התקיים ב  2/6/2012)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/06/12
דגנית מור
טלי הראל

סטיית תקן + מילות הסבר :
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/06/12
דגנית מור
טלי הראל

מבחן מתקונת 2 + תשובון :
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

05/12/11
דגנית מור

מבחן - מבחן בביולוגיה אוקטובר 2011– החומר התורשתי, חלוקות תא תורשה וסביבה. + תשובון : (המבחן התקיים ב  27.10.2011)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/10/11
דגנית מור

בוחן - חומר תורשתי + תשובון : (המבחן התקיים ב  15.9.2011)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

18/01/11

אקולוגיה : מצגת (עירוני א' חיפה)
קובץ power point

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

22/06/10
דגנית מור

בחינת המגן + תשובון : (בחינת המגן התקיימה ב  17.6.2010)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

19/06/10
דגנית מור

מאמר + תשובון : תאי גזע עובריים – תקווה לחולים במחלת פרקינסון?
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

01/06/10
דגנית מור

בחינת המגן + תשובון : (בחינת המגן התקיימה ב  31.5.2010)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

01/06/10
דגנית מור

מאמר + תשובון : הורמון גדילה - (המאמר שהיה בבחינת המגן שהתקיימה ב  31.5.2010)
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

29/05/10

מאמר (ניתוח מחקר מדעי) - תאי זרע בקיפוד ים
 קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

29/05/10
דגנית מור

מאמר + תשובון : מעבר חומרים דרך קרום התא
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/04/10
דגנית מור

מיקוד תש"ע - לנושא רבייה
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/04/10
דגנית מור

מיקוד תש"ע - לנושא תורשה
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

04/03/10
דגנית מור

חומר למבחן רביה - פרקי בחירה, הנושאים למבחן סומנו באדום בקובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

22/02/10
דגנית מור

קישור לאתר הביולוגיה - מבחני בגרות מהשנים הקודמות,
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.webpage/sheelonim.html

    

06/02/10
דגנית מור

תשובון מבחן בגנטיקה מס' 3, שהתקיים בתאריך 18/01/10לקבוצה של דגנית  - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

03/01/10
 דגנית מור

מבחן בגנטיקה מס' 2 שהתקיים בתאריך 7/12/09 לקבוצה של דגנית - קובץ וורד

תשובון למבחן בגנטיקה מס' 2, שהתקיים בתאריך 7/12/09 לקבוצה של דגנית  - קובץ וורד


שא' לחץ כאן לחץ כאן

תש לחץ כאן לחץ כאן
 

21/10/09
דגנית מור

תשובון מבחן בגנטיקה מס' 1, שהתקיים בתאריך 30/09/09 לקבוצה של דגנית  - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/09/09
דגנית מור

תשובון לקראת מבחן בגנטיקה, שיתקיים בתאריך 30/09/09 לקבוצה של דגנית  - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/09/09
דגנית מור

חומר למבחן בגנטיקה, שיתקיים בתאריך 30/09/09 לקבוצה של דגנית  - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

20/09/09
דגנית מור

תשובון לבוחן  שנת תש"ע -  בנושא dna rna וחלבון   - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

26/05/09
דגנית מור

תשובון למבחן מתכונת 2009 -  הנושאים : גנטיקה ורבייה - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

26/05/09
דגנית מור

תשובון למאמר 2009 -  המאמר: קרום התא, תאי סרטן ותרופה - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

02/03/09
רתם

מיקוד קיץ 2009 -  הנושאים שנותרו לבחינת הבגרות - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

07/02/09
רתם

התנהגות רבייתית - קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

07/01/09
רתם

חומר למבחן בגנטיקה לקבוצת י"ב של רתם המבחן ב 14.1.09

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

04/12/08
 דגנית מור
עדכון: 24/12/08

חומר למבחן שיתקיים בתאריך 16/12/08 לקבוצה של דגנית
 
תשובון למבחן בגנטיקה מורחב
שהתקיים ב - 16/12/08 ראה קישור משמאל

שא' לחץ כאן לחץ כאן

תש  לחץ כאן לחץ כאן

30/11/08

 מאמר (ניתוח מחקר מדעי) - השפעת עקה על תאים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/11/08
 דגנית מור

גנטיקה -שעורי בית לכתה יב ליום ראשון   30.11.08
דף שאלות

שא' לחץ כאן לחץ כאן

29/10/08
 דגנית מור
עדכון: 11/11/08

חומר למבחן שיתקיים בתאריך 7/11/08 לקבוצה של דגנית
המבחן יכלול שני חלקים:  הראשון מבחן בגנטיקה לאחר הפסקה קצרה מבחן מעבדה.
לפרטים על נושאי המבחן - ראו בקובץ המצורף

תשובון למבחן בגנטיקה שהתקיים ב 7/11/08 ראה קישור משמאל:

שא' לחץ כאן לחץ כאן


תש לחץ כאן לחץ כאן

23/10/08
 דגנית מור

תשובות לשאלות נבחרות מפרקים א ב ג ד בספר גנטיקה

שא' לחץ כאן לחץ כאן

24/09/08
 
דגנית מור

מיוזה מיטוזה -שעורי בית לכתה יב לים שישי ה 28.9.08
דף שאלות

שא' לחץ כאן לחץ כאן

09/09/08
 
דגנית מור

dna -שעורי בית לכתה יב לים שישי ה 9.9.08
שאלות פרק ג גנטיקה ספר חדש 
דף שאלות

שא' לחץ כאן לחץ כאן

05/09/08
רתם

מיוזה - שרטוטים

לקישור לחץ כאןלחץ כאן

03/09/08
עדכון:
05/09/08
דגנית מור

  dna -שעורי בית לכתה יב לים שישי ה 5.9.08
דף שאלות
דף תשובות

שא' לחץ כאן לחץ כאן

תש לחץ כאן לחץ כאן

15/06/08
עדכון תשובון
18/06/08

מאמר (ניתוח מחקר מדעי) - פעילות ההורמון קורטיזול כתגובה למצבי לחץ
המאמר מומלץ לתרגול נוסף לפני הבגרות 
 תשובון למאמר

שא'להורדה לחץ כאן לחץ כאן 
 
תש' להורדה לחץ כאן לחץ כאן

16/06/08
דגנית מור

 יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים לבין אורגניזמים שונים

 לחץ כאן לחץ כאן

15/06/08

מאמר (ניתוח מחקר מדעי) - פעילות ההורמון קורטיזול כתגובה למצבי לחץ
המאמר מומלץ לתרגול נוסף לפני הבגרות

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

15/06/08

בחינת המתכונת נושאי בחירה ונושאים מחקריים: רביה ומיקרואורגניזמים.
שאלון 043003
 תשובון לנושאי הבחירה במבחן המתכונת  6.6.2008 -

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

04/06/08

מיקוד 2008 – תשס"ח טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים:
הנושאים:  רבייה + מיקרואורגניזמים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

04/04/08

טבלה לסיכום נושא הורמונים ותפקודם 

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/03/08
רתם ודגנית

נושאים לבחינה ביום ראשון 30.3.2008 הקבוצות של רתם ודגנית:
 רעיון / תופעה/ מפרט תכנים /מונחים ומושגים נוספים

ןלהורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/03/08
דגנית מור 

ועוד שאלות חזרה  בנושא: רבייה

ןלהורדה לחץ כאן לחץ כאן 

26/02/08
דגנית מור 

שאלות חזרה "אמריקאיות" בנושא: רבייה

ןלהורדה לחץ כאן לחץ כאן 

06/02/08
דגנית מור 

מיקוד במיקרוביולוגיה : 2008

ןלהורדה לחץ כאן לחץ כאן 

15/01/08
דגנית מור 

תשובות לבחינה במיקרוביולוגיה : 13.1.08

תשובוןלהורדה לחץ כאן לחץ כאן 

07/01/08
דגנית מור 

נושאי הבחינה לכיתה י"ב - המיקוד כולו + הדגשה של חומר המבחן באדום.  
הבחינה תתקיים בתאריך : 13.1.08
לפניכם כל נושאי המבחן על פי המיקוד = נושאים באדום = למבחן הקרוב.
בנוסף, דגנית צרפה את מכלול הנושאים שיכללו בבחינת הבגרות, על פי המיקוד.

אין במסמך זה שינוי מהמסמך הקודם, אלא זו ואריציה לקבלת התמונה השלמה.
בהצלחה!!!

מיקוד להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

05/01/08
דגנית מור 

נושאי הבחינה לכיתה י"ב'  
הבחינה תתקיים בתאריך : 13.1.08
לפניכם כל נושאי המבחן על פי המיקוד. החלק המסומן באדום לא למבחן עדין
(זה חומר שעדיין לא נלמד, אבל נמצא במיקוד)

מיקוד להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/06/07
דגנית מור

בחינת מתכונת - חלק ג'- לתלמידי י"ב - 2007
שאלות בחירה ונושאים מחקריים:
נושאי הבחירה שנלמדו:
מיקרואורגניזמים בהיקף רחב,  מערכת הובלה, הפרשה והגנה

מבחן  לחץ כאן לחץ כאן 

תשובון לחץ כאן לחץ כאן 

24/06/07
דגנית מור 

בחינת מתכונת - חלק ב'  לתלמידי י"ב 2007
 ניתוח מחקר מדעי
(=מאמר, =אנסין)

מאמר להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

24/06/07
דגנית מור

בחינת מתכונת - חלק א' - לתלמידי י"ב 2007
שאלות בנושאי הליבה: מבוא לגוף האדם, התא – מבנה ופעילות, אקולוגיה

מבחן  לחץ כאן לחץ כאן 

תשובון לחץ כאן לחץ כאן 

24/06/07
נחמה פלדמן

בחינת מתכונת - חלק א' - לתלמידי יא 2007
(התלמידים נבחנו וייבחנו באותו שאלון כמו י"ב, מומלץ כמאגר נוסף של שאלון עם תשובון)
שאלות בנושאי הליבה: מבוא לגוף האדם, התא – מבנה ופעילות, אקולוגיה

מבחן  לחץ כאן לחץ כאן 

תשובון לחץ כאן לחץ כאן 

14/06/07
רתם דגן 

חומרי הגנה בצמחים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

13/02/07
דגנית מור

יצירת חלבונים בתנאי עקה
תשובות למאמר

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

23/01/07
דגנית מור

השפעת חומרי דיגליס על העברת חומרים דרך קרומי תאים 02/01/07
מאמר + תשובות

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

09/01/07
דגנית מור

המבחן שהתקיים ב 02/01/07
לכיתות של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

12/11/06
דגנית מור

לקראת מבחן
לכיתות של דגנית - נושאי הבחינה ב 14/11/06.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

10/10/06
נחמה פלדמן 

דיפוזיה ואוסמוזה - שאלות חזרה.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

14/09/06
נחמה פלדמן

מבנה פנימי של תאים שונים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

05/09/06
דגנית מור

השוואה בין תא צמח לתא בעלי חיים.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

05/09/06
דגנית מור

השוואה בין תא צמח לתא בעלי חיים - תמונת התאים.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

08/09/06
דגנית, טלי, ורד

תשובון לעבודת חופש בביולוגיה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

05/06/06
דגנית מור

רשימת הנושאים בביולוגיה
(העברתי הודעה זו ממה שהיה באתרכם בשנה שעברה)
הנושאים שברשימה יכללו בחומר למבחן בתחילת השנה.
הנושאים שבכחול טרם נילמדו ולכן לא יופיעו במבחן

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

 05/09/06

אתר מומלץ לנושא הומותרמים ופויקילותרמים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

 08/06/06
עדכון: נחמה פלדמן

המושג אפופטוזיס הופיע בבחינה, והרי הסבר...

להורדה לחץ כאן לחץ כאן