חוקי מנדל תכונה אחת שאלות חזרה

 

תכונה נקבעת על ידי שני אללים A דומיננטי  ו-a רסציבי . בהכלאה בין נקבה הטרוזיגוטית ובין זכר בעל פנוטיפ רסציבי יהיו הצאצאים :

       1.         כולם בעלי פנוטיפ דומיננטי

       2.          כולם בעלי פנוטיפ רצסיבי

       3.          חלקם בעלי פנוטיפ דומיננטי וחלקם בעלי פנוטיפ רסציבי

 

בנסויי בוצעה הכלאה בין טיפוס הורים בעל פנוטיפ דומיננטי ובין טיפוס הורים בעל פנוטיפ רסציבי . היחס בין הצאצאים בעלי הפנוטיפ הדומיננטי לבין הצאצאים בעלי הפנוטיפ הרסציבי היה 1:1 מכאן נתן להסיק

       1.         לשני טיפוסי ההורים היו אותם אללים לתכונה הנבדקת

       2.          שני טיפוסי ההורים נשאו אללים רסציבים

       3.         שני טיפוסי ההורים היו גנים טהורים ביחס לתכונה הנבדקת

       4.          מחצית ההורים בכל אחד מטיפוסי ההורים נשאו אללים רסציבים

 

לבקנות היא תכונה תורשתית בבעלי חיים , המתבטאת בהיעדר של פיגמנט מלאנין בעור ובשער. הגורם ללבקנות הוא:

       1.         חיים במשך דורות בסביבה בעלת שעור קרינה נמוך.

       2.         לקוי באחד הגנים האחראים ליצירת מלאנין

       3.          אכילת מזון דל במרכיבים יוצרי מלאנין

       4.          פגישה בין שתי גמטות לבנות(חסרות מלאנין

 

היכולת ליצור פיגמנט באדם נקבעת על ידי אלל דומיננטי של גן מסוים A . אי יצירת פיגמנט- לבקנות נקבעת על ידי  האלל הרסציבי a. לאם שאינה לבקנית נולד בן לבקן הגמטות של האם הם

 1. A   בלבד                         2   . A  בלבד           .3.   a ו - A                        4 אי אפשר לדעת

 

כאשר מכליאים A a  עם a a

       1.         הפנוטיפ של כל הצאצאים יהיה התכונה הדומיננטית

       2.          הפנוטיפ של כל הצאצאים יהיה התכונה הרסציבית

       3.          50% מהצאצאים יהיו בעלי הפנוטיפ הרסציבי

       4.         הפנוטיפ הדומיננטי יופיע רק ב 75% מהצאצאים

 

       5.          בעגבניה קימים מספר גנים הקובעים את צורת העלה. לאחד הגנים שני אללים  האלל הדומיננטי האלל הרסציבי . ההומוזיגוט הדומיננטי הוא לתלי (גורם למות) עליו של צמח הטרוזיגוט הם דמויי חנית ואילו  בצמח ההומוזיגוטי רסציבי נוצר  עלה רגיל.  הכליאו צמחים בעלי עלה דמויי חנית ההכלאה עצמית. יחס ההתפלגויות הצפוי בין     הצאצאים החיונים (החיים) לגבי  צורת העלה הוא

 

1. 3 דמויי חנית 1 רגיל                 3. 3.  דמוי חנית 1 רגיל

2. 2 דמויי  חנית  1 רגיל               3  3.  דמויי חנית 2 רגיל

 

צבע עניים חום דומיננטי על צבע עיניים כחול , לזוג הורים בעלי עיניים חומות נולד בן עם עיניים כחולות מכאן אפשר ללמוד ש: 1. שני ההורים הומוזיגוטים לצבע עיניים.

                                          2. הורה אחד הומוזיגוט והורה אחד הטרוזיגוט

                                                                     4.           שני ההורים הטרוזיגוטים לצבע עיניים.

                                                                     5.          הבן הטרוזיגוט לצבע עיניים.

 

עכברים לבנים הוכלאו עם עכברים מנומרים וכל הצאצאים היו מנומרים. הכליאו את הצאצאים בינם לבין עצמם  והתקבלו 50 עכברים. איזו מן התוצאות הבאות הקרובה ביותר ליחס הצפוי מההכלאה?

       1.         50 לבנים ו 0 מנומרים                   3. 24 לבנים ו 26 מנומרים

       2.         12 לבנים  ו 38 מנומרים                4. 9 לבנים ו 41 מנומרים.

 

מספר הצרופים האפשריים של הגנים  A a BbEE בגמטות המתקבלות לאחר חלוקת הפחתה הוא

1. שניים                         2 ארבעה                       3 שישה                         4 שמונה