תל חי

רצונם של אנשי "השומר" לשלב שמירה ועבודה ע"י הקמת ישובי ספר התממש - בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה עלו עשרה מאנשי הארגון לכפר בר-גיורא הלא היא כפר גלעדי, קבוצה נוספת התיישבה בתל חי. במסגרת הסכמי סייקס-פיקו חולקה ירושת האימפריה העות'מנית בין בריטניה וצרפת. כפר-גלעדי, תל-חי וחאמרה נותרו בשטח ההפקר שבין המעצמות, והיו נתונות להתנפלויות ומאבקי כוח מצד כנופיות שודדים אמירים וקציני צבא ערבים. מתנדבים רבים באו לעזרת הישובים הקטנים ביניהם יוסף טרומפלדור שקיבל את הפיקוד על מגני הישובים. בי"א באדר תר"פ, 1 במרס 1920 , הותקפה תל-חי, טרומפלדור ועוד 7 חברים נפלו בקרב: תל-חי ננטשה באותו ערב. המיתוסים שצמחו סביב תל-חי נותנים ביטוי למשמעות העמוקה של הציונות: אנשי עבודה שנכונו לעבוד, לעמוד להגן וללחום על נקודות ההתיישבות המרוחקות. המילים שאמר טרומפלדור לפני מותו "אין דבר, כדאי למות בשביל הארץ" (שהפך מאוחר יותר ל"טוב למות בעד ארצנו") מבטאות יותר מכל את דמותו של אדם מיוחד שהיה מוכן בגבורה, להשליך נפשו מנגד למען הרעיון אותו ראה כמשאת נפש.